Välkommen!

Best of the Best, vår slogan som finns bland annat på våra fordon, verkar kanske lite kaxigt!? Men för oss innebär Best of the Best en målsättning där vi i alla delar av verksamheten ständigt försöker att förbättra oss och även om vi kanske inte riktigt nått ända fram så känner vi att vi kommit en bra bit på väg.

För många av våra kunder är de lösningar som vi kunnat erbjuda varit i det närmaste en förutsättning för deras överlevnad. De känner sig trygga i vetskapen att det gods som Lycksele Transport hanterar alltid kommer fram i tid och utan transportskador och framför allt att ingenting är omöjligt.

Välkommen att prova oss du också!

Kent Ernerstedt
VD, Lycksele Transport AB


   Lycksele Transport AB
   Industrivägen 1
   921 45 Lycksele